vujic-brezovica-sl-14Земљани радови укључују пре свега следеће врсте радова:
скидање хумуса - да би се уопште могло приступити изградњи новог објекта потребно је очистити градилиште, а то уједно подразумева скидање хумуса цца 30 цм.

Хумус представља површински слој тла који садржи органске материје у таквој количини да му у грађевинском смислу дају неповољна својства. Следећа фаза земљаних радова подразумева копање темеља- оно што је јако важно за копање темеља јесте да се врши на мин. дубини од 0,80 м-1,00 м, да би се избегло смрзавање.

 

Ширина темеља зависи од тврдоће тла. Широки ископи темеља се врше приликом изградње подрума. Следећа фаза подразумева копање канала за инсталације.

Затим следи затрпавање простора између темеља шљунком у слојевима од по 15-20 цм са набијањем.

Све врсте услуга радимо поуздано квалитетно.

Пружите нам поверење, ми ћемо Вама квалитет!