вујић брезовицаПрофил фирме

Изводимо радове у браничевском округу у местима широм овог хомољско-стишког простора - на тај начин, како би лепота и удобност простора у којима боравимо били незаобилазне вредности модерног човека, стога се трудимо да не штедимо у радовима на уштрб тим вредностима.

Наша фирма је основана деведесетих година прошлога века, а кроз године рада, уз упорност и жељу, постигли смо оно у што се и данас сви можемо уверити.
Од наших почетака као логична последица преданог рада, настаје наша фирма.

Специјализовани смо за ископе и грађење, превоз, транспорт и сервисне услуге.
Специјализовани такође и за извођење свих грађевинских радова на изградњи комуналне инфраструктуре, разних ископа, уређење спољних површина разних намена као и пружање разних услуга грађевинском механизацијом, ауто дизалицом и транспорт.

Поседујемо такође:
Погоне за производњу камена
Машине за просејавање камених материјала
Дробилице
Сепарацију