drobilica-nov-01• сува сепарација
• хидросепарација


Дробилице


Типови дробилица с обзиром на конструкцију:

• чељусне дробилице

• кружне дробилице - конусне, сферне или диск
Предности конусних дробилица у односу на чељусне:

• дробе материјал непрекидно, немају празног
хода
• облик зрна након обраде је кубичаст док је у
чељусних листичав
• не захтевају посебан додавач материјала

Чељусна дробилица
• с ексцентром
• с двоструком коленастом полугом
• ударна
--

DrobilicaСепарација

Сита
Сита су оквирене челичне кнострукције у које су уграђене перфориране челичне плоче с прорезан издуженим, округлим или четвртастим отворима.

Уколико су отвори бушени а не плетени називају се решета.

Врсте просејавања:

• Суви поступак
• мокри поступак за алувијалне
материјале (гранулат <3мм у подручју
хидросепарације)

Машине за просејавање камених материјала:

• грубе решетке
• сито са штаповима
• ротациона сита
• вибрацијска
• резонантна
• посебна

drobilica-nov-03